Behandelingen

VASTE BEUGEL

Een vaste beugel, ook wel slotjesbeugel genoemd, zet je tanden en kiezen afzonderlijk van elkaar recht. Na deze beugelbehandeling staan je tanden en kiezen netjes op een rij en dit is niet alleen mooi, maar ook belangrijk voor je gezondheid. Want met een regelmatig gebit kan je beter bijten, kauwen en praten. Tanden en kiezen die goed op en in elkaar passen zijn bovendien makkelijker te onderhouden.De vaste beugel bestaat uit slotjes (brackets) en speciaal voorgevormde geheugendraden. In het bracketslot zit informatie opgeslagen die er samen met de draad voor zorgt dat de tanden en kiezen op de goede plaats worden geduwd en in de juiste positie worden gebracht.Na vier tot acht weken is de draad uitgewerkt, je krijg dan een andere, dikkere draad. Deze draad brengt steeds meer informatie uit de brackets over op de tanden. Totdat de maximale dikte van de draden bereikt is.Soms maken we gebruik van elastiekjes. Dit doen we wanneer de tanden en kiezen van de boven en onderkaak beter op en in elkaar moeten gaan passen.Er zijn verschillende soorten vaste beugels:Conventionele brackets.De draad in het slot van de bracket wordt bij de conventionele brackets vastgehouden met elastiekjes (modules) of draadjes (stalen ligatuur). Tijdens de controles vervangt de orthodontist de modules of ligatuurtjes.Dit soort beugels worden in onze praktijk niet meer gebruikt, omdat het altijd ons doel is om nieuwere methoden te gebruiken om de efficiëntie en het comfort van onze behandelingen te vergroten.Zelfligerende brackets.De nieuwste ontwikkeling is het systeem met zelfligerende brackets. Dit soort beugels worden in ons praktijk gebruikt.  Deze brackets zijn kleiner en de draad wordt op een slimme manier in het slot vastgehouden met deurtjes of klepjes. Hierin heb je nog twee variatie; een passief of een actief klepje.Door klepjes in plaats van ligatuurtjes te gebruiken krijg je veel minder wrijving tussen bracket en draad, waardoor de benodigde  krachten kleiner zijn om de tanden en kiezen te verplaatsen met als mogelijk voordeel een snellere behandeling en minder ongemak dan bij het conventionele systeem. De zelfligerende brackets zouden daarnaast ook minder plaque moeten vasthouden en beter te reinigen zijn.Metalen en Witte BracketsVoor beide beugelsystemen zijn er ook ‘witte brackets’ beschikbaar. Door de witte kleur vallen ze minder op dan de metalen brackets. Maar daarentegen zijn ze wel wat kwetsbaarder en zijn de brackets iets duurder. De witte brackets worden daarom meestal bij (bijna) volwassen patiënten in de bovenkaak gebruikt. Sporadisch plaatsen we ze ook in de onderkaak.Voorafgaand aan alle beugelbehandelingen bespreken we uitgebreid het behandelplan. We stemmen dan af welk vaste beugelsysteem de voorkeur heeft en indien mogelijk welke andere opties er zijn en de daarbij behorende kostenindicaties

Lees meer »

De onzichtbare Beugel

Clear alignersClear aligners kunnen in veel gevallen de slotjesbeugel vervangen. Er komt een doorzichtig veerkrachtig hoesje op je tanden dat je tanden de goede richting op duwt of trekt. Deze beugels worden digitaal en op maat gemaakt. Je krijgt een setje aligners die je in de goede volgorde moet gebruiken. Om de 1 of 2 weken wissel je naar een nieuwe aligner. Al die aligners doen een stukje van het werk.Veel mensen kiezen voor clear aligners omdat je nauwelijks ziet dat je een beugel draagt. De beugel is uitneembaar bij het eten, drinken en tandenpoetsen. Hij is wel een stuk duurder dan een slotjesbeugel.Op je tanden worden doorzichtige kunststof uitsteekseld geplakt. In de aligner zitten uitsparingen waar die uitseeksels precies in passen. Ze zorgen voor meer grip en druk van de aligners op je tanden.VOOR WIE?Bijna iedereenAligners zijn voor iedereen geschikt, alle leeftijden en situaties. Het kan zijn dat bij bijzondere situaties eerst voorwerk gedaan moet worden met andere soort beugels en/of chirurgie. Afhankelijk van de wensen en de groei en het aanpassingsvermogen van de persoon. Aligners vervangen de metalen slotjesbeugel, de brackets, niet de activatoren en andere groeistimulerende of remmende beugels.BIJ HET EINDESamen bespreken wij aan het einde van uw behandeling of de resultaten bereikt zijn, of er wellicht meer beugels nodig zijn of dat we kunnen overgaan tot het bestellen van de nachtbeugels of spalkjes

Lees meer »

Linguale beugel (achter je tanden)

Een linguale beugel is een bijzonder soort slotjesbeugel. De slotjes en de draad worden namelijk achter je tanden bevestigd (aan de kant van je tong = linguaal). Daardoor is hij aan de buitenkant bijna onzichtbaar.De linguale beugel is echter moeilijk aan te brengen en daarom duurder. Een ander nadeel kan zijn dat je met je tong steeds tegen de slotjes aankomt. Daar moet je wel tegen kunnen.

Lees meer »

Retainers en Spalkjes

Na de actieve behandeling wordt de beugel verwijderd. Dan volgt de zogeheten retentiefase.Nachtbeugels (retainers) :Om het eindresultaat van de behandeling te stabiliseren worden nachtbeugels aan gemeten. Dit is een dun doorzichtig hoesje dat over de tanden heen geplaatst kan worden. Deze dient men minimaal 6 maanden elke nacht te dragen, daarna mag er meestal wat afgebouwd worden naar circa 4 nachten per week, dit voor de rest van het leven. De nachtbeugel mag nooit erg strak zitten of pijnlijk zijn, als dit het geval is maak dan een afspraak bij de praktijk.Spalkje:Als de behandeling is afgerond en de tanden recht staan, willen we natuurlijk voorkomen dat de tanden weer gaan verschuiven. Daarom plaatsen we standaard na iedere beugelbehandeling een spalkje. Dit is een ijzeren draad die achter de voortanden in de boven- en/of onderkaak wordt geplaatst. Zo kunnen de tanden vastgroeien in de nieuwe stand. Nadat de spalk geplaatst is, plannen we nog een aantal controleafspraken om te controleren of de spalk nog goed vastzit en of er eventueel nog nieuwe lijm moet worden aangebracht.Hoe lang draag je een spalkje?Het is de bedoeling dat je de spalk levenslang draagt.  Als de spalk loszit is het heel belangrijk om deze zo snel mogelijk weer vast te laten zetten. Doe je dit niet, dan is de kans groot dat je tanden weer terug verschuiven naar de oorspronkelijke positie.Als er ondanks de spalkjes en de nachtbeugel op een later tijdstip zich toch weer onregelmatigheden qua tandstand mochten voordoen, maak dan een afspraak met de praktijk om de situatie te bespreken

Lees meer »