VASTE BEUGEL

Een vaste beugel, ook wel slotjesbeugel genoemd, zet je tanden en kiezen afzonderlijk van elkaar recht. Na deze beugelbehandeling staan je tanden en kiezen netjes op een rij en dit is niet alleen mooi, maar ook belangrijk voor je gezondheid. Want met een regelmatig gebit kan je beter bijten, kauwen en praten. Tanden en kiezen die goed op en in elkaar passen zijn bovendien makkelijker te onderhouden.

De vaste beugel bestaat uit slotjes (brackets) en speciaal voorgevormde geheugendraden. In het bracketslot zit informatie opgeslagen die er samen met de draad voor zorgt dat de tanden en kiezen op de goede plaats worden geduwd en in de juiste positie worden gebracht.
Na vier tot acht weken is de draad uitgewerkt, je krijg dan een andere, dikkere draad. Deze draad brengt steeds meer informatie uit de brackets over op de tanden. Totdat de maximale dikte van de draden bereikt is.
Soms maken we gebruik van elastiekjes. Dit doen we wanneer de tanden en kiezen van de boven en onderkaak beter op en in elkaar moeten gaan passen.

Er zijn verschillende soorten vaste beugels:

Conventionele brackets.
De draad in het slot van de bracket wordt bij de conventionele brackets vastgehouden met elastiekjes (modules) of draadjes (stalen ligatuur). Tijdens de controles vervangt de orthodontist de modules of ligatuurtjes.Dit soort beugels worden in onze praktijk niet meer gebruikt, omdat het altijd ons doel is om nieuwere methoden te gebruiken om de efficiëntie en het comfort van onze behandelingen te vergroten.

Zelfligerende brackets.
De nieuwste ontwikkeling is het systeem met zelfligerende brackets. Dit soort beugels worden in ons praktijk gebruikt.  Deze brackets zijn kleiner en de draad wordt op een slimme manier in het slot vastgehouden met deurtjes of klepjes. Hierin heb je nog twee variatie; een passief of een actief klepje.
Door klepjes in plaats van ligatuurtjes te gebruiken krijg je veel minder wrijving tussen bracket en draad, waardoor de benodigde  krachten kleiner zijn om de tanden en kiezen te verplaatsen met als mogelijk voordeel een snellere behandeling en minder ongemak dan bij het conventionele systeem. De zelfligerende brackets zouden daarnaast ook minder plaque moeten vasthouden en beter te reinigen zijn.

Metalen en Witte Brackets
Voor beide beugelsystemen zijn er ook ‘witte brackets’ beschikbaar. Door de witte kleur vallen ze minder op dan de metalen brackets. Maar daarentegen zijn ze wel wat kwetsbaarder en zijn de brackets iets duurder. De witte brackets worden daarom meestal bij (bijna) volwassen patiënten in de bovenkaak gebruikt. Sporadisch plaatsen we ze ook in de onderkaak.Voorafgaand aan alle beugelbehandelingen bespreken we uitgebreid het behandelplan. We stemmen dan af welk vaste beugelsysteem de voorkeur heeft en indien mogelijk welke andere opties er zijn en de daarbij behorende kostenindicaties

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.